Könssjukdomar

Könssjukdomar, även kallat sexuellt överförbara sjukdomar, smittar via könsorganen, munnen och anus. Vissa könssjukdomar, som till exempel hiv och syfilis, smittar även via blodet. Symtomen varierar väldigt mycket från sjukdom till sjukdom. Vissa sjukdomar ger ringa eller inga besvär och kan därför vara väldigt svåra att upptäcka. På grund av detta är det viktigt att alltid gå och testa sig så fort man misstänker att man kan ha blivit smittad. Nedan finns information om de vanligaste könssjukdomarna bland män.

Flatlöss

Flatlöss förökar sig genom att lägga ägg vid hårrötterna och brukar vara ca 2-3 mm stora. Lössen kan överföras genom sexuellt umgänge och nära kroppskontakt. Symptomen vid flatlös är väldigt tydliga. Lössen suger blod och irriterar därmed huden och orsakar klåda. Oftast så förekommer flatlössen i könsbehåringen men kan även förekomma i håret under armarna, på bålen, låren och i ögonfransarna. är man smittad är lössen relativt lätta att hitta och en läkare eller barnmorska kan lätt avgöra om det rör sig om flatlöss genom att leta efter löss och ägg på hårstråna.

Lössen är inte svåra att behandla. För att bli av med dem ska parasitdödande medel smörjas in i huden. Klådan av betten kan lindras med hjälp av kortisonkräm.

Gonorré

Under 2008 anmäldes 725 fall av gonorré hos män och kvinnor, vilket motsvarar en 13 procentig ökning jämfört med 2007. Den största delen av ökningen skedde hos män. Medelåldern för smittade män var 32 år och de flesta fallen rapporterades storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Källa: Smittskyddsinstitutet

De tre vanligaste symtomen vid gonorré är följand:

  • Sveda vid urinering
  • Flytningar ur urinröret eller ändtarmen
  • Halsont

Vanligtvis kommer symtomen mellan några dagar och en vecka efter att man blivit smittad. Det är dock fullt möjligt att vara smittad utan att märka av några symtom alls. Vid misstanke av smitta bör man pröva sig. Vid provtagning tas ett prov från urinröret, och i vissa fall även från svalget och ändtarmen. Ett prov kan tidigast visa om du är smittad två dagar efter själva smittotillfället.

Sjukdomen botas med hjälp av antibiotika och det är mycket viktigt att låta en läkare kontrollera behandlingsresultatet efter en avslutad behandling. Enligt smittskyddslagen är det obligatoriskt att undersöka samtliga personer som man kan ha smittat. Vid smitta måste man därför lämna uppgifter om tidigare partners till kurator, läkare eller ansvarig person för så kallad partneruppföljning.

Hos män kan en obehandlad gonorréinfektion leda till bitestikelsinflammation eller prostatainflammation. Både män och kvinnor kan även drabbas av ögoninflammation, ledbesvär och blodförgiftning.

Som hos så många andra könssjukdomar är kondomen det bästa skyddet mot gonorré.

Herpes

Vid herpes skiljer man på munherpes och könsherpes. Könsherpes är den vanligaste könssjukdomen efter kondylom. Endast 20 procent av dem som är smittade är medvetna om att de bär på viruset. 60 procent av alla smittade känner av symtomen men kopplar inte dessa till sjukdomen. Resterande 20 procent är antingen helt eller nästan symtomfria.

Könsherpes smittar genom direktkontakt vid sex. Störst risk för att sprida sjukdomen finns när man har färska herpesutslag, men det är fullt möjligt att även smitta utan att man har märkt av några symtom. Munherpes, som inte är samma virus som könsherpes, kan smitta till penis vid oralsex.

Typiska kännetecken för herpesutslag är:

  • En grupp blåsor på rodnande botten som oftast förekommer runt munnen och på könsorganen men kan även förekomma på andra ställen.
  • Blåsorna bränner, svider och kliar.
  • De går lätt sönder och läker efter några dagar utan ärr.

Viruset finns kvar i kroppen för resten av livet. Det går dock att mildra nya utbrott eller förebygga utbrott med medicin. Vissa personer får aldrig några fler utbrott efter det första. Andra får många återfall med olika tidsintervall. Ofta beror dessa återfall på sänkningar av immunförsvaret vid till exempel annan infektion, förkylning eller stress.

Klamydia

Under 2008 anmäldes över 42 000 fall av klamydia, därmed är Klamydia en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige. Sjukdomen smittar genom samlag och oralsex. På senare år har sjukdomen även börjat spridas mellan män som har sex med män, något som tidigare varit väldigt ovanligt.

Symtom som kan tyda på klamydia är sveda när man kissar och flytningar från urinröret eller ändtarmen. Oftast visar sig symtomen 1-2 veckor efter smittotillfället men det är inte ovanligt att det kan dröja flera månader innan man märker av några tecken av smittan. Det är alltså viktigt att poängtera att man kan vara smittsam utan att infektionen har visat några symtom.

För att fastställa om man är smittad lämnas vanligtvis urinprov eller så ta ett prov ur urinröret eller ändtarmen. Ett klamydiaprov kan ge utslag först en vecka efter att man smittats. Klamydia behandlas med hjälp av antibiotika. I samband med behandling ges även särskilda förhållningsregler för när man kan ha sex igen. Har man smittats måste man lämna uppgifter om tidigare partners till ansvarig person för partneruppföljning.

Hos män kan klamydia leda till bitestikelinflammation eller prostatainflammation. Dessa inflammationer kan leda till nedsatt förmåga att bli förälder.

Kondylom

En av de allra vanligaste könssjukdomarna i Sverige är kondylom som smittas genom samlag. Sjukdomen orsakas av ett virus tillhörande gruppen humant papillomvirus, HPV.

Vanliga symtom för kondylom är följande:

  • Långsamt växande hårda vita vårtor på penis, i analöppningen eller inne i ändtarmen
  • Vårtorna liknar små knottror: lätt upphöjda eller blomkålsliknande, rodnande eller hudfärgade

Efter att man har smittats tar det minst en månad tills vårtorna dyker upp. Det är alltså möjligt att bära på viruset och vara smittsam utan att man märkt några symtom.

Eftersom kondylomviruset inte går att odla i laboratorier går det heller inte att ta några prover för att fastställa om någon bär på viruset. Vårtorna som är typiska för sjukdomen är dock lätta att se och diagnostisera.

I dagsläget finns det ingen behandling mot kondylom. Det är endast möjligt att behandla vårtorna. Efter några år läker infektionen av sig själv, men det är omöjligt att säga huruvida man fortfarande smittar eller inte. Vid behandling av vårtorna används en speciell lösning eller så bränner eller fryser man bort vårtorna.

Källa: www.rfsu.se